• Art. 23. - Kanclerz Akad...
  26.05.2024

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2020.0.1796 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Obserwuj akt

Art. 23. PAN


Kanclerz Akademii

1.
Kanclerza Akademii powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Akademii.
2.
Sposób wyboru kandydata na Kanclerza Akademii określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii.
3.
Kanclerz Akademii sprawuje funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy.
4.
Kadencja Kanclerza Akademii odpowiada kadencji Prezesa Akademii.
5.
W przypadku zmiany na stanowisku Kanclerza Akademii w trakcie kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo wybraną osobę kończy się z upływem tej kadencji.
6.
Kanclerz Akademii nie może:
1)
jednocześnie pełnić w Akademii innej funkcji pochodzącej z wyboru;
2)
podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody Prezesa Akademii.
7.
Kanclerz Akademii prowadzi gospodarkę finansową Akademii w zakresie określonym w ustawie, statucie Akademii oraz przez Prezesa Akademii.
8.
Kanclerz Akademii za swoją działalność odpowiada przed Prezesem Akademii.
Art. 23. Kanclerz Akademii - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...