• Art. 49. - Rejestr insty...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Art. 49. PAN


Rejestr instytutów PAN

1.
Rejestr prowadzi Akademia.
2.
Wnioski o wpis do rejestru składają:
1)
wiceprezes Akademii nadzorujący prace wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu - o wpis instytutu;
2)
dyrektor instytutu - o wykreślenie instytutu włączonego, połączonego lub podzielonego albo o dokonanie zmiany wpisu;
3)
likwidator instytutu - o wykreślenie instytutu.
3.
Wpis do rejestru lub odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Akademii.
4.
Rejestr jest jawny. Nie można zasłaniać się nieznajomością danych zamieszczonych w rejestrze, chyba że osoba dowiedzie, że przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się o nich dowiedzieć.
5.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób i formę prowadzenia rejestru,
2)
dane, jakie musi zawierać wniosek o wpis do rejestru,
3)
nazwy rubryk rejestru,
4)
tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze,
5)
warunki wykreślenia instytutu z rejestru,
6)
sposób i tryb wydawania z rejestru odpisów i wyciągów
- z zachowaniem zasady przejrzystości i dostępności do danych zawartych w rejestrze.
Art. 49. Rejestr instytutów PAN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...