• Art. 72. - Gospodarowani...
  04.03.2024

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2020.0.1796 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Obserwuj akt

Art. 72. PAN


Gospodarowanie mieniem Akademii, ewidencja nieruchomości

1.
Gospodarowanie mieniem Akademii, w tym mieniem jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii, odbywa się zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i oszczędności oraz zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki.
2.
Nieruchomości stanowiące mienie Akademii tworzą zasób nieruchomości.
3.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości polega na prowadzeniu ewidencji, a także na przekazywaniu nieruchomości na realizację zadań statutowych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii oraz na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokumentowaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości.
4.
Ewidencja, o której mowa w ust. 3, obejmuje:
1)
oznaczenie nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym:
a) nazwę jednostki ewidencyjnej oraz numer i nazwę obrębu,
b) numer i powierzchnię działki (działek),
c) liczbę działek ewidencyjnych tworzących nieruchomość,
d) jednostkę organizacyjną władającą nieruchomością,
e) tytuł prawny;
2)
informacje o prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów, w tym:
a) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów,
b) sąd rejonowy prowadzący księgę wieczystą,
c) właściciela lub użytkownika wieczystego,
d) podstawę prawną nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
e) inne informacje niezbędne do ustalenia stanu prawnego, w tym informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości.
5.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości prowadzone jest w celu zapewnienia niezbędnej bazy dla prowadzenia działalności statutowej przez istniejące i nowo tworzone jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii, zabezpieczenia środków finansowych na realizację zobowiązań określonych prawomocnym wyrokiem sądowym, utrzymania i poprawy stanu nieruchomości oraz zapewnienia wpływu środków na konto pozabudżetowe.
Art. 72. Gospodarowanie mieniem Akademii, ewidencja nieru... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...