• Art. 134p. - Zatwierdzan...
  30.09.2023

Art. 134p. pomoc społ.


Zatwierdzanie procedur dokonywania czynności Krajowego Ośrodka

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdza opracowane przez Krajowy Ośrodek procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych Krajowemu Ośrodkowi zadań.
Art. 134p. Zatwierdzanie procedur dokonywania czynności K... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...