• Art. 147. pomoc społ. - P...
  28.02.2024

Art. 147. pomoc społ.


Przepis przejściowy

1.
W 2004 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
1)
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 20 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2)
w przypadku rodziny – 15 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
2.
W 2005 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
1)
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 30 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2)
w przypadku rodziny – 20 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
3.
W 2006 r. i 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
1)
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
2)
w przypadku rodziny – 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny
– przy czym art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
W 2004 r. gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w ust. 1.
5.
W 2005 r. gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w ust. 2.
6.
W 2006 r. i 2007 r. gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w ust. 3.
7.
Od 2008 r. gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w art. 38 zasiłek okresowy, ust. 3.
8.
Kwota zasiłku finansowana z dotacji nie może być niższa niż 20 zł.
Art. 147. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 67 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...