• Art. 104b. - Postanowien...
  27.02.2024

Art. 104b. post. egzek. w adm.


Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez zobowiązanego zajętej ruchomości

§ 1.
Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez zobowiązanego zajętej ruchomości, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 104a wniosek zobowiązanego o wyrażenie zgody na sprzedaż zajętej ruchomości § 1.
§ 2.
Postanowienie o wyrażeniu zgody zawiera:
1)
określenie warunków sprzedaży przez zobowiązanego zajętej ruchomości poprzez wskazanie:
a) ceny nabycia tej ruchomości nie niższej niż proponowana cena nabycia,
b) terminu i sposobu zapłaty organowi egzekucyjnemu ceny nabycia tej ruchomości;
2)
pouczenie o skutkach niezapłacenia w wyznaczonym terminie w całości ceny nabycia tej ruchomości.
§ 3.
Organ egzekucyjny nie wyraża zgody na sprzedaż przez zobowiązanego zajętej ruchomości, w przypadku gdy:
1)
podmiot, o którym mowa w art. 104a wniosek zobowiązanego o wyrażenie zgody na sprzedaż zajętej ruchomości § 2, nie daje rękojmi zapłaty w całości ceny nabycia tej ruchomości w terminie i w sposób wyznaczony przez organ egzekucyjny;
2)
zachodzi przypuszczenie, że w ramach sprzedaży zajętej ruchomości dokonywanej przez organ egzekucyjny uzyska się cenę nabycia wyższą niż ustalona we wniosku, o którym mowa w art. 104a wniosek zobowiązanego o wyrażenie zgody na sprzedaż zajętej ruchomości § 1.
§ 4.
Na postanowienie o niewyrażeniu zgody na sprzedaż przez zobowiązanego zajętej ruchomości przysługuje zażalenie zobowiązanemu i podmiotowi, o którym mowa w art. 104a wniosek zobowiązanego o wyrażenie zgody na sprzedaż zajętej ruchomości § 2.
Art. 104b. Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na spr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...