• Art. 111. postęp. egek. w...
  13.06.2024

Art. 111. post. egzek. w adm.


Tryb złożenia wadium i jego wysokość

§ 1.
Wadium wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości.
§ 2.
Z zastrzeżeniem § 5 i 6, wadium składa:
1)
przystępujący do licytacji;
2)
osoba, która składa wniosek o przejęcie nieruchomości, o którym mowa w art. 110y prawo przejęcia na własność nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego § 1, art. 111h wniosek współwłaściciela nieruchomości lub wierzyciela hipotecznego o przejęcie nieruchomości § 2 i art. 111i druga licytacja nieruchomości § 3.
§ 3.
Osoba, o której mowa w § 1 pkt 2, składa wadium w terminie złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości.
§ 4.
Do złożenia wadium stosuje się odpowiednio przepis art. 105b wadium § 1 zdanie drugie i trzecie.
§ 5.
Nie składa wadium osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo do nieruchomości lub jej przynależności, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości wadium i zostało ono stwierdzone w protokole opisu i oszacowania wartości nieruchomości.
§ 6.
Jeżeli wartość prawa, o którym mowa w § 5, jest niższa od wysokości wadium, wysokość wadium obniża się do różnicy między pełnym wadium a wartością prawa.
Art. 111. Tryb złożenia wadium i jego wysokość - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3 Porównania: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...