• Art. 166j. - Zajęcie pra...
  20.04.2024

Art. 166j. post. egzek. w adm.


Zajęcie praw majątkowych zobowiązanego na poczet grożącego przepadku lub obowiązku uiszczenia należności

§ 1.
Jeżeli kwota należności pieniężnej podlegającej zabezpieczeniu jest wyższa niż wartość zabezpieczonego majątku, organ egzekucyjny może dokonać zajęcia ruchomości, wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobowiązanego na poczet:
1)
grożącego przepadku równowartości przedmiotów albo równowartości korzyści majątkowej;
2)
grożącej grzywny;
3)
grożącego obowiązku naprawienia szkody;
4)
grożącego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
5)
grożącego świadczenia pieniężnego;
6)
grożącej nawiązki;
7)
grożącego środka kompensacyjnego;
8)
wykonania orzeczenia o kosztach sądowych;
9)
grożącego obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym;
10)
grożącego zwrotu korzyści majątkowej, jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, lub jej równowartości.
§ 2.
Zajęcie ruchomości, wierzytelności lub innego prawa majątkowego, o którym mowa w § 1, podlega uchyleniu, jeżeli prokurator, sąd lub finansowy organ postępowania przygotowawczego nie wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym w terminie 7 dni od dnia dokonania zajęcia.
Art. 166j. Zajęcie praw majątkowych zobowiązanego na pocz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...