• Art. 33. postęp. egek. w ...
  01.07.2022

Art. 33. post. egzek. w adm.


Podstawy zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

§ 1.
Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej.
§ 2.
Podstawą zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej jest:
1)
nieistnienie obowiązku;
2)
określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z:
a) orzeczenia, o którym mowa w art. 3 stosowanie egzekucji administracyjnej i art. 4 egzekucja administracyjna innych obowiązków,
b) dokumentu, o którym mowa w art. 3a egzekucja administracyjna zobowiązań podatkowych i należności celnych § 1,
c) przepisu prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z tego przepisu;
3)
błąd co do zobowiązanego;
4)
brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane;
5)
wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części;
6)
brak wymagalności obowiązku w przypadku:
a) odroczenia terminu wykonania obowiązku,
b) rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,
c) wystąpienia innej przyczyny niż określona w lit. a i b.
§ 3.
W egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej § 1 pkt 8 i 9, przepisów § 1 i 2 nie stosuje się. Przepis art. 17a zwrot podania w sprawie, w której w właściwy jest organ innego państwa stosuje się.
§ 4.
Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej określa istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie.
§ 5.
Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej wnosi się nie później niż:
1)
w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
2)
do dnia wykonania w całości obowiązku o charakterze niepieniężnym lub zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
3)
w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.
Art. 33. Podstawy zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1086 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...