• Art. 99. postęp. egek. w ...
  22.04.2024

Art. 99. post. egzek. w adm.


Protokół zajęcia ruchomości, skarga na oszacowanie

§ 1.
Pracownik obsługujący organ egzekucyjny zamieszcza w protokole zajęcia opis zajętej ruchomości według cech jej właściwych, a ponadto, jeżeli jest to możliwe, oznacza jej wartość szacunkową. Przy sporządzaniu protokołu zajęcia zobowiązanemu przysługuje prawo przedstawienia rachunków i innych dowodów dla oznaczenia wartości szacunkowej zajętej ruchomości.
§ 1a.
Organ egzekucyjny może sporządzić w terminie 30 dni od dnia zajęcia ruchomości protokół uzupełniający w zakresie:
1)
opisu ruchomości według cech jej właściwych – w przypadku niezgodności w protokole zajęcia ruchomości opisu zajętej ruchomości z jej rzeczywistym stanem;
2)
oznaczenia wartości szacunkowej ruchomości – w przypadku jej nieoznaczenia w protokole zajęcia.
§ 1b.
Do protokołu uzupełniającego przepisy art. 53 protokół z czynności egzekucyjnych § 1 pkt 5, art. 67 zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego § 2 pkt 1–1b i 9 i § 2aa, art. 98 zajęcie ruchomości § 2 oraz art. 99 protokół zajęcia ruchomości, skarga na oszacowanie § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiednio odpisu protokołu zajęcia ruchomości lub odpisu protokołu uzupełniającego prawo wniesienia do organu egzekucyjnego skargi na oszacowanie dokonane przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny. W takim przypadku organ egzekucyjny wzywa biegłego skarbowego do oszacowania wartości zajętej ruchomości.
§ 3.
Oszacowania wartości zajętych:
1)
kosztowności,
2)
ruchomości o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej
– dokonuje biegły skarbowy.
§ 3a.
Kosztowność nie może być oszacowana poniżej wartości kruszcu lub materiału, z którego została wytworzona.
§ 4.
Organ egzekucyjny może wezwać biegłego skarbowego dla oszacowania wartości innych zajętych ruchomości, jeżeli uzna to za potrzebne. Organ egzekucyjny może również w tych przypadkach zwrócić się o wyrażenie opinii do instytucji zajmującej się badaniem cen.
Art. 99. Protokół zajęcia ruchomości, skarga na oszacowanie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...