• Ustawa o postępowaniu egz...
  22.05.2022

Oddział 7. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych

Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia innych praw majątkowych niż określone w art. 89 tryb zajęcia innych wierzytelności pieniężnych–96k, przez:
1)
odbiór dokumentu, jeżeli warunkiem wykonywania prawa majątkowego jest posiadanie dokumentu, albo
2)
zawiadomienie dłużnika zobowiązanego, jeżeli zajęte prawo majątkowe jest tego rodzaju, że jest oznaczony podmiot obciążony względem zobowiązanego.
Porównania: 1
W egzekucji z pozostałych praw majątkowych stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 5 oddziału 1, z tym że w przypadku sprzedaży stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży ruchomości.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...