• Art. 16a. - Tryb postępo...
  20.04.2024

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.702 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Art. 16a. pomoc. publ.


Tryb postępowania w sprawie wydania opinii w przypadku ustawy będącej programem pomocowym

1.
W przypadku projektu ustawy będącej programem pomocowym opracowanym przez podmiot niebędący organem administracji publicznej, organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu występuje z wnioskiem do Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa, o:
1)
wydanie opinii, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych ust. 1;
2)
przekazanie do Komisji projektu w celu dokonania jego notyfikacji;
3)
wycofanie notyfikacji projektu przed podjęciem przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 4 i art. 9 rozporządzenia Rady.
4)
(uchylony)
2.
Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych ust. 1, dołącza się projekt ustawy będącej programem pomocowym oraz informacje niezbędne do wydania opinii, o których mowa w art. 13 wniosek o wydanie opinii o projektach programów pomocowych i pomocy indywidualnej - właściwość organów ust. 2.
Art. 16a. Tryb postępowania w sprawie wydania opinii w pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...