• Ustawa o postępowaniu w s...
  20.04.2024

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.702 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 84, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. z 2000 r. poz. 654, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 600, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. poz. 937 i poz. 1800 oraz z 2002 r. poz. 1271): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. poz. 60, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. poz. 1397, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. poz. 1689): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 926, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 148, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 932, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych(Dz. U. poz. 959, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. poz. 363 i poz. 1177 oraz z 2003 r. poz. 1537): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. poz. 1800 oraz z 2003 r. poz. 844 i poz. 2271): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...