• Ustawa o pracowniczych og...
  28.05.2024

Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.1996.85.390 t.j. - Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych

Obserwuj akt

Rozdział 4. Przepisy wprowadzające, przejściowe i końcowe

Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...