• Art. 37. - Rozporządzeni...
  27.03.2023

Art. 37. prac. samorz.


Rozporządzenie w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych i wynagrodzenia pracowników samorządowych

1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi;
2)
minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
3)
warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 3, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;
4)
warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 1, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
5)
maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 2, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
6)
wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 uprawnienia pracownika samorządowego ust. 3;
7)
warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
8)
warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
9)
warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.
2.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów bierze pod uwagę w szczególności:
1)
rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach;
2)
potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i niezbędnego doświadczenia;
3)
liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).
4.
Minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 1, nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ust. 1. Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 36 uprawnienia pracownika samorządowego ust. 3, także kwoty dodatku specjalnego.
Art. 37. Rozporządzenie w sprawie stanowisk, wymagań kwal... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...