• Art. 7. - Właściwość pod...
  27.03.2023

Ustawa o pracownikach samorządowych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.03.2023

Dz.U.2022.0.530 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Art. 7. prac. samorz.


Właściwość podmiotów w sprawach z zakresu prawa pracy

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 8 podmioty uprawnione do czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ust. 2, art. 9 podmioty uprawnione do czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu ust. 2 i 3 oraz art. 10 podmioty uprawnione do czynności z zakresu prawa pracy wobec marszałka, wicemarszałka i członków zarządu województwa ust. 2 i 3, wykonują:
1)
wójt (burmistrz, prezydent miasta) - wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2)
przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego - wobec członków zarządu tego związku;
3)
wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego - wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
4)
kierownik jednostki organizacyjnej - za inne niż wymienione w pkt 1-3 jednostki.
Art. 7. Właściwość podmiotów w sprawach z zakresu prawa p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...