• Art. 35. - Koszty realiz...
  01.10.2022

Art. 35. prawa pacjenta


Koszty realizacji prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz dodatkowej opieki pielęgnacyjnej

1.
Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ust. 1 i art. 34 prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
2.
Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ust. 1 i art. 34 prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ust. 1.
3.
Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia, a także o uprawnieniach wynikających z ust. 4, jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu leczniczego podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
4.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ust. 3.
Art. 35. Koszty realizacji prawa do poszanowania życia pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...