• Art. 43. - Wymogi wobec ...
  28.05.2023

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2023

Dz.U.2022.0.1876 t.j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Art. 43. prawa pacjenta


Wymogi wobec Rzecznika

1.
Rzecznikiem może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
1)
posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;
2)
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
3)
stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji Rzecznika;
4)
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji Rzecznika.
2.
Rzecznik nie może:
1)
zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych;
2)
należeć do partii politycznej;
3)
prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.
Art. 43. Wymogi wobec Rzecznika - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...