• Art. 46. - Zastępcy Rzec...
  09.06.2023

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Stan prawny aktualny na dzień: 09.06.2023

Dz.U.2022.0.1876 t.j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Art. 46. prawa pacjenta


Zastępcy Rzecznika

1.
Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.
2.
Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje zastępców Rzecznika na wniosek Rzecznika.
3.
Zastępcą Rzecznika może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
1)
posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
2)
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
3)
stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji zastępcy Rzecznika;
4)
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji zastępcy Rzecznika.
4.
Jeden z zastępców Rzecznika jest obowiązany posiadać co najmniej wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
5.
Zastępca Rzecznika nie może:
1)
zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych;
2)
należeć do partii politycznej;
3)
prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.
Art. 46. Zastępcy Rzecznika - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...