• Art. 67m. - Skarga od or...
  27.09.2022

Art. 67m. prawa pacjenta


Skarga od orzeczenia wojewódzkiej komisji do spraw ustalenia zdarzenia medycznego

1.
Podmiot składający wniosek, podmiot leczniczy prowadzący szpital oraz ubezpieczyciel mogą, w terminie 30 dni od dnia:
1)
bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 67j orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 7,
2)
otrzymania orzeczenia wydanego w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 67j orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 8
- wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji. Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed wojewódzką komisją.
2.
W sprawie skargi orzeka, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, wojewódzka komisja w składzie 6-osobowym. Przepisy art. 67c tryb składania wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego ust. 1, art. 67f skład orzekający wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 2 i 3 oraz art. 67g członkowie składu orzekającego wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, art. 67h uprawnienia członków składu orzekającego wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i art. 67j orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 8 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
Art. 67m. Skarga od orzeczenia wojewódzkiej komisji do sp... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...