• Art. 67o. - Odesłanie do...
  27.09.2022

Art. 67o. prawa pacjenta


Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

W zakresie nieuregulowanym przepisami art 67a-67m do postępowania przed wojewódzką komisją stosuje się odpowiednio przepisy art. 50 wniosek o wyłączenie sędziego, art. 51 obowiązek sędziego zawiadomienia sądu o podstawie jego wyłączenia, art. 531 niedopuszczalność wniosku o wyłączenie sędziego, art. 102 stosowanie przy przy zasądzeniu kosztów zasady słuszności, art. 131 sposoby dokonywania doręczeń przez sąd, art 133-143, art. 150 elementy wezwania na posiedzenie sądu, art. 156 odroczenie posiedzenia sądu, art 157-158, art. 162 wpisanie do protokołu posiedzenia zastrzeżeń stron , art 164-172, art 173-174, art. 180 § 1 pkt 1 i 3, art. 181 podjęcie postępowania na wniosek strony pkt 2, art. 206 wyznaczanie terminów posiedzeń w sprawie § 1, art. 207 uchylony § 1, art 210-213, art. 216 zarządzenie przez sąd stawiennictwa stron, 217, art. 224 zamknięcie rozprawy, art. 225 otwarcie na nowo rozprawy zamkniętej, art 227-237, art 240-242, art 244-257, art 258-273, art. 277 zwrot świadkowi kosztów stawiennictwa w sądzie, art 280-289, art 299-300, art. 316 wydanie wyroku przez sąd lub otwarcie rozprawy na nowo, art. 350 sprostowanie wyroku, art. 353 wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku a bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia, art. 4245 wymogi formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i art 424idx8-42412 Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 67o. Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cyw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...