• Art. 67p. - Obowiązki in...
  27.09.2022

Art. 67p. prawa pacjenta


Obowiązki informacyjne wojewody

Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Rzecznikowi, na koniec każdego kwartału oraz na każde żądanie tych organów, informacje dotyczące liczby:
1)
wniosków, które wpłynęły do wojewódzkiej komisji, w tym wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji;
2)
wniosków, które zostały pozostawione bez rozpoznania na podstawie art. 67d wymogi formalne wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego ust. 5;
3)
wniosków, które stanowią lub będą stanowiły przedmiot prac wojewódzkiej komisji, ze wskazaniem przedmiotu wniosku, wnioskowanej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia;
4)
zakończonych postępowań ze wskazaniem rodzaju wydanego orzeczenia;
5)
postanowień o zasięgnięciu opinii, o której mowa w art. 67i posiedzenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 7, wraz z podaniem specjalizacji lekarza wydającego opinię;
6)
posiedzeń komisji ze wskazaniem liczby tych, które miały charakter organizacyjny.
Art. 67p. Obowiązki informacyjne wojewody - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...