• Art. 71. - Tryb ściągnię...
  09.06.2023

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Stan prawny aktualny na dzień: 09.06.2023

Dz.U.2022.0.1876 t.j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Art. 71. prawa pacjenta


Tryb ściągnięcia i przeznaczenie kar pieniężnych

1.
Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 68 niepodjęcie działań określonych w decyzji Rzecznika o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów i art. 69 zakres działania Rzecznika, stanowią dochód budżetu państwa.
1a.
Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 69a niedopełnienie obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, stanowią:
1)
dochód budżetu państwa – w przypadku podmiotów leczniczych;
2)
przychód właściwej okręgowej izby lekarskiej – w przypadku praktyk zawodowych lekarzy;
3)
przychód właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych – w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek.

2.
Kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 71. Tryb ściągnięcia i przeznaczenie kar pieniężnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...