• Ustawa o prawach pacjenta...
  28.02.2024

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1545 t.j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozdział 15. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 31.03.2009 r. - Dz.U. z 2009 r. poz. 417]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...