• Art. 35[7]. - Rejestracj...
  09.12.2022

Art. 357. autorskie


Rejestracja podmiotu w bazie utworów osieroconych

1.
Na wniosek podmiotu wymienionego w art. 355 utwory osierocone ust. 2, złożony przed rozpoczęciem korzystania z utworu osieroconego, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonuje rejestracji tego podmiotu w bazie utworów osieroconych prowadzonej przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w ramach europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej.
2.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji, stwierdza, że wnioskodawca nie jest jednym z podmiotów wymienionych w art. 355 utwory osierocone ust. 2, które są upoważnione do korzystania z utworu osieroconego.
3.
Podmioty wymienione w art. 355 utwory osierocone ust. 2, zarejestrowane w bazie danych, o której mowa w ust. 1, przekazują ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zamieszczają w tej bazie informacje na temat:
1)
wyników przeprowadzonych przez te podmioty starannych poszukiwań;
2)
sposobów korzystania przez te podmioty z utworów osieroconych;
3)
zmian statusu utworu osieroconego, zgodnie z art. 358 stwierdzenie wygaśnięcia statusu utworu osieroconego;
4)
swoich danych kontaktowych.
4.
Wnioski i informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, są przekazywane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego służącego do obsługi bazy danych, o której mowa w ust. 1.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku Sprawdź
Art. 357. Rejestracja podmiotu w bazie utworów... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...