• Ustawa o prawie autorskim...
  21.02.2024

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2022.0.2509 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Oddział 1. Autorskie prawa osobiste

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
1)
autorstwa utworu;
2)
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
3)
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4)
decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
5)
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...