• Ustawa o prawie autorskim...
  22.05.2024

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2022.0.2509 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Oddział 4.Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych

Wykonywanie praw do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, a także pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych, podlega odpowiednio ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 23 zakres własnego użytku osobistego utworu-35.
Porównania: 1
Do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 1 przedmiot prawa autorskiego ust. 4, art. 6 katalog pojęć ustawowych, art. 61 rozpowszechnianie utworu drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, art. 8 podmiot prawa autorskiego ust. 2, art 35idx5–359, art 35a–35e, art. 39 zasady liczenia czasu trwania autorskich praw majątkowych, art. 51 wprowadzenie oryginału lub egzemplarza utworu do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, art. 79 ochrona autorskich praw majątkowych i art. 80 wnioski rozpoznawane przez sąd w sprawach roszczeń z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Na każdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszcza się, poza oznaczeniami dotyczącymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa, tytułami utworów oraz datą sporządzenia, nazwisko lub firmę (nazwę) producenta oraz, w wypadku utrwalenia nadania, nazwę organizacji radiowej lub telewizyjnej.
2.
Domniemywa się, że egzemplarze niespełniające wymogów określonych w ust. 1 zostały sporządzone bezprawnie.
Porównania: 1
Spory dotyczące praw pokrewnych należą do właściwości sądów okręgowych.
Porównania: 1
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 6
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Przypisy: 1
Orzeczenia: 17 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...