• Art. 19. o przec. nark. -...
  13.07.2024

Art. 19. o przeciwdz.. narkom


Zakres działalności edukacyjnej, wychowawczej, informacyjnej i zapobiegawczej

1.
Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna obejmuje:
1)
promocję zdrowia psychicznego;
2)
promocję zdrowego stylu życia;
3)
informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach;
4)
edukację psychologiczną i społeczną;
5)
edukację prawną;
6)
działania interwencyjne.
2.
Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)
wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów wychowawczo-profilaktycznych jednostek organizacyjnych systemu oświaty;
2)
wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów przygotowania zawodowego osób zajmujących się wychowaniem oraz profilaktyką w szkołach i innych placówkach systemu oświaty oraz w szkołach wyższych;
3)
wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkolenia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej;
4)
prowadzenie działalności profilaktycznej, w szczególności w środowiskach zagrożonych uzależnieniem;
5)
wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których mowa w art. 5 podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii ust. 3, oraz innych inicjatyw społecznych;
6)
uwzględnianie problematyki zapobiegania narkomanii w działalności publicznej radiofonii i telewizji oraz innych środków masowego przekazu;
7)
prowadzenie badań naukowych nad problematyką narkomanii.
3.
Szczegółowe zadania z zakresu działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej określa Narodowy Program Zdrowia.
Art. 19. Zakres działalności edukacyjnej, wychowawczej, i... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...