• Art. 52e. - Tryb wymierz...
  18.05.2024

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2023.0.1939 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 52e. o przeciwdz.. narkom


Tryb wymierzania, egzekucja i przeznaczenie kar pieniężnych nałożonych za naruszenie przepisów ustawy

1.
Kary pieniężne, o których mowa w art 52b–52d, wymierza, w drodze decyzji, właściwy dyrektor oddziału.
2.
Egzekucja nałożonych kar pieniężnych, o których mowa w art 52b–52d, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3.
Kary pieniężne, o których mowa w art 52b–52d, stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.
Art. 52e. Tryb wymierzania, egzekucja i przeznaczenie kar... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...