• Art. 89. o przec. nark. -...
  14.06.2024

Art. 89. o przeciwdz.. narkom


Przepis przejściowy

Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 6, art. 9 ust. 4, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3, art. 14 ust. 4, art. 15 ust. 5, art. 16, art. 22 ust. 5, art. 23 ust. 14, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 4, art. 27 ust. 6, art. 28 ust. 4, art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2b i art. 56 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 90 utrata mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7 Narodowy Program Ochrony Zdrowia, ust. 5, art. 12 uchylony, ust. 4, art. 22 obowiązki organów w zakresie zapobiegania narkomanii, ust. 3, art. 23 badania nad problematyką narkomanii, ust. 4, art. 24 uprawnienia jednostek prowadzących szkolenia i badania naukowe, ust. 6, art. 27 uch, ust. 12 i 13, art. 28 leczenie substytucyjne, ust. 7, art. 29 leczenie, rehabilitacja i reintegracja w zakładach wychowawczych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich i jednostkach Służby Więziennej, ust. 2, art. 34 uprawnienie do posiadania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych, ust. 5, art. 35 działalność wymagająca uzyskania zezwolenia, ust. 10, art. 36 dozwolone zbiory roślin w celach naukowych, ust. 3, art. 37 wewnątrzwspólnotowy przywóz, wywóz, dostawa i nabywanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, ust. 12, art. 38 informacje o podejrzanych zamówieniach i działaniach, ust. 5, art. 40 obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, ust. 6, art. 41 zasady obrotu detalicznego środkami, substancjami i prekursorami, ust. 5, art. 42 warunki posiadania preparatów dopuszczonych do obrotu jako lecznicze, ust. 2, art. 43 sprawozdania z działalności określonej w zezwoleniu lub pozwoleniu, ust. 2 i art. 44 organy nadzorcze, ust. 9.
Art. 89. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...