• Art. 12. - Podmioty upra...
  15.04.2024

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.845 t.j. - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Art. 12. nieucz. praktyki


Podmioty uprawnione do roszczeń w razie nieuczciwej praktyki rynkowej

1.
W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1)
zaniechania tej praktyki;
2)
usunięcia skutków tej praktyki;
3)
złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
3a)
obniżenia ceny;
4)
naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
5)
zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.
2.
Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5, mogą również wystąpić:
1)
Rzecznik Praw Obywatelskich;
2)
Rzecznik Finansowy;
3)
krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów;
4)
powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.
Art. 12. Podmioty uprawnione do roszczeń w razie nieuczci... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...