• Art. 37a. o przed. państ....
  31.03.2023

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 31.03.2023

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Art. 37a. przeds. państ.


Przesłanki odwołania dyrektora przez organ założycielski

1.
Organ założycielski może odwołać dyrektora, jeżeli:
1)
dyrektor w związku z pełnieniem funkcji dopuszcza się rażącego naruszenia prawa;
2)
zaistniały przesłanki określone w art. 52 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika § 1 lub art. 53 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika § 1 Kodeksu pracy;
3)
przedsiębiorstwo państwowe przez co najmniej 3 kolejne miesiące nie wypełnia wobec Skarbu Państwa zobowiązań z tytułu podatków.
4)
(uchylony)
2.
Od decyzji o odwołaniu dyrektora z przyczyn określonych w ust. 1 radzie pracowniczej nie przysługuje sprzeciw w trybie art. 63 sprzeciw wobec decyzji organu sprawującego nadzór.
3.
(uchylony)
Art. 37a. Przesłanki odwołania dyrektora przez organ zało... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...