• Art. 39. o przed. państ. ...
  26.03.2023

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.03.2023

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Art. 39. przeds. państ.


Odprawa

1.
W wypadku odwołania dyrektora przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia.
2.
Odprawa nie przysługuje, gdy odwołanie nastąpiło:
1)
na wniosek dyrektora;
2)
z przyczyn określonych w art. 37a przesłanki odwołania dyrektora przez organ założycielski ust. 1;
3)
z przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz przyczyn, o których mowa w art. 42 zakaz posiadania udziałów i akcji bądź świadczenia pracy na rzecz przedsiębiorców tworzonego przez przedsiębiorstwo państwowe;
4)
w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, podziałem bądź ogłoszeniem jego upadłości;
5)
w związku z przejściem dyrektora na emeryturę lub rentę i nabyciem przez niego uprawnień do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej z tego tytułu.
3.
Odprawa nie przysługuje, jeżeli po ustaniu stosunku pracy odwołany dyrektor powołany został na stanowisko tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa lub przyjął obowiązki zarządcy komisarycznego bądź zarządcy przedsiębiorstwa.
4.
Odprawę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Art. 39. Odprawa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...