• Art. 6. o przed. państ. -...
  31.03.2023

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 31.03.2023

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Art. 6. przeds. państ.


Pojęcie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

1.
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności. W szczególności przedsiębiorstwa te mają na celu produkcję lub świadczenie usług w zakresie:
1)
inżynierii sanitarnej;
2)
komunikacji miejskiej;
3)
zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną;
4)
zarządu państwowymi zasobami lokalowymi;
5)
zarządu państwowymi terenami zielonymi;
6)
(uchylony)
7)
usług pogrzebowych i utrzymania urządzeń cmentarnych;
8)
usług kulturalnych.
2.
Organ założycielski, w granicach obowiązujących przepisów, określa zakres i warunki, na jakich przedsiębiorstwa użyteczności publicznej obowiązane są świadczyć usługi na rzecz ludności.
3.
Organ założycielski ma obowiązek dotowania działalności przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, którego działalność jest nierentowna, ale konieczna ze względu na potrzebę zaspokajania potrzeb ludności.
4.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa warunki i zasady działania przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
Art. 6. Pojęcie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...