• Art. 65. o przed. państ. ...
  31.03.2023

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 31.03.2023

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Art. 65. przeds. państ.


Przesłanki postępowania naprawczego; zarząd komisaryczny

1.
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność ze stratą, organ założycielski w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może
wszcząć postępowanie naprawcze, ustanawiając nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny.
1a.
(uchylony)
1b.
Od decyzji organu założycielskiego, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje sprzeciw.
2.
Zarząd komisaryczny ustanawia się na czas oznaczony.
3.
Ustanowienie zarządu komisarycznego i jego uchylenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 65. Przesłanki postępowania naprawczego; zarząd komi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...