• Art. 9a. - Uprawnienia h...
  21.02.2024

Ustawa o publicznej służbie krwi

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.318 t.j. - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

Obserwuj akt

Art. 9a. publ. służba krwi


Uprawnienia honorowego dawcy krwi w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

1.
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1)
(uchylony)
2)
honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
– na podstawie biletów jednorazowych.
2.
Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
3.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:
1)
(uchylony)
2)
pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
4.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
1)
datę wydania zaświadczenia;
2)
imię i nazwisko dawcy krwi;
3)
numer PESEL dawcy krwi;
4)
informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
5.
Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.
Art. 9a. Uprawnienia honorowego dawcy krwi w stanie zagro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...