• Art. 38. - Rozporządzeni...
  30.03.2023
Obserwuj akt

Art. 38. pub. transp.


Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia dla operatora, potwierdzenia zgłoszenia i opłat za ich wydanie

1.
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 28 zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego ust. 1, wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia, wtórnika zaświadczenia oraz zmianę zaświadczenia, która nie może być wyższa niż 1 000 zł za wydanie tych dokumentów;
2)
wzór potwierdzenia oraz wypisu z potwierdzenia, o których mowa w art. 34 potwierdzenie zgłoszenia przewozu ust. 1, wysokość opłaty za wydanie potwierdzenia, wtórnika potwierdzenia, wypisu z potwierdzenia oraz zmianę potwierdzenia, która nie może być wyższa niż odpowiednio 1000 zł za wydanie potwierdzenia, wtórnika potwierdzenia i zmianę potwierdzenia oraz 10 zł za wydanie wypisu z potwierdzenia.
2.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister będzie kierował się:
1)
zakresem danych niezbędnych do wydania dokumentów, o których mowa w ust. 1;
2)
potrzebą zabezpieczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1;
3)
potrzebą zróżnicowania wysokości opłat za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, w zależności od:
a) wysokości kosztów za czynności administracyjne związane z wydaniem tych dokumentów,
b) wysokości kosztów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego,
c) rodzaju transportu - w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
d) okresu ważności dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
e) zasięgu wykonywanego przewozu - w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
Art. 38. Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia dla... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...