• Art. 40. - Dane gromadzo...
  21.03.2023
Obserwuj akt

Art. 40. pub. transp.


Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Przewoźników

1.
W ewidencji gromadzi się:
1)
dane o przedsiębiorcy:
a) oznaczenie przedsiębiorcy,
b) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres przedsiębiorcy,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
rodzaj i zakres przewozu, na wykonywanie którego zostało wydane potwierdzenie zgłoszenia przewozu, oraz przebieg linii komunikacyjnej określonej w tym potwierdzeniu;
3)
dane dotyczące potwierdzenia zgłoszenia przewozu, o którym mowa w pkt 2:
a) datę wydania potwierdzenia,
b) numer potwierdzenia,
c) nazwę organizatora, który wydał potwierdzenie;
4)
dane dotyczące decyzji o cofnięciu potwierdzenia, o którym mowa w pkt 2:
a) datę wydania,
b) podstawę prawną,
c) nazwę organizatora, który wydał decyzję o cofnięciu potwierdzenia.
2.
Organizator, który wydał decyzję, o której mowa w art. 35 obowiązki przewoźnika wykonującego publiczny transport zbiorowy ust. 4, niezwłocznie przekazuje do ewidencji:
1)
dane, o których mowa w ust. 1 - w przypadku gdy decyzja o cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu stała się ostateczna,
2)
informację o uchyleniu lub unieważnieniu decyzji o cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu
- w formie elektronicznej w drodze przekazu teleinformatycznego.
Art. 40. Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Przewoźników - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...