• Art. 44. o rach. - Wynik ...
  23.04.2024

Ustawa o rachunkowości

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.120 t.j. - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Art. 44. o rachunkowości


Wynik finansowy netto w zakładach ubezpieczeń lub reasekuracji

1.
W zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji na wynik finansowy netto składają się:
1)
wynik techniczny ubezpieczeń;
2)
różnica między przychodami a kosztami z działalności lokacyjnej niezaliczana do wyniku technicznego ubezpieczeń;
3)
różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami;
4)
wynik operacji nadzwyczajnych;
5)
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Wynik techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między przychodami ze składek, pozostałymi przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem udziału reasekuratorów w składce, odszkodowaniach, świadczeniach i zmianach stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej i pozostałymi kosztami technicznymi. W przypadku gdy:
1)
przychody z lokat przeznaczone są zgodnie z odrębnymi przepisami na zwiększenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
2)
zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie lub zakład reasekuracji prowadzący działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie inwestują łącznie środki niestanowiące pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
– to przychody i koszty działalności lokacyjnej wykazuje się w technicznym rachunku ubezpieczeń.
3.
Na różnicę między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami składa się w szczególności różnica między:
1)
pozostałymi przychodami finansowymi a pozostałymi kosztami finansowymi;
2)
pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi;
3)
przychodami a kosztami z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego.
4.
Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje się przepis art. 43 wynik finansowy netto w bankach ust. 4.
Art. 44. Wynik finansowy netto w zakładach ubezpieczeń lu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...