• Art. 63g. - Skonsolidowa...
  15.04.2024

Ustawa o rachunkowości

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.120 t.j. - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Art. 63g. o rachunkowości


Skonsolidowane sprawozdanie z płatności

1.
Jednostka, o której mowa w art. 63f obowiązek złożenia sprawozdania z płatności ust. 1, będąca jednostką dominującą określoną w art. 55 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ust. 1 sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie z art. 63f obowiązek złożenia sprawozdania z płatności ust. 2–5.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej określonej w art. 55 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ust. 1, jeżeli spełnia ona przesłanki z art. 63f obowiązek złożenia sprawozdania z płatności ust. 1 pkt 1 lub 2 i którakolwiek z jej jednostek zależnych jest jednostką działającą w przemyśle wydobywczym lub jednostką zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych, a pojedyncza płatność lub suma płatności powiązanych dokonanych przez jej jednostkę zależną stanowiła w roku obrotowym co najmniej równowartość kwoty 424 700 zł.
3.
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności obejmuje dane jednostki dominującej i jednostek wszystkich szczebli zależnych od niej. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności może nie obejmować danych jednostki, która nie została objęta konsolidacją na podstawie art. 57 wyłączenie jednostki zależnej spod konsolidacji.
4.
Do skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się odpowiednio przepisy art. 63c roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ust. 2 i 3.
Art. 63g. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...