• Art. 79. o rach. - Przepi...
  23.04.2024

Ustawa o rachunkowości

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.120 t.j. - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Art. 79. o rachunkowości


Przepis karny

Kto wbrew przepisom ustawy:
1)
nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
2)
nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,
3)
nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,
4)
nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym,
4a)
nie zamieszcza na stronie internetowej jednostki dokumentów, o których mowa w art. 49b oświadczenie jednostki na temat informacji niefinansowych ust. 9, art. 55 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ust. 2c oraz art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 5,
5)
nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68 obowiązek udostępniania sprawozdań,
6)
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ust. 3,
7)
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 76h umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ust. 1,
8)
rozwiązuje umowę o badanie sprawozdania finansowego, bez uzasadnionej podstawy, lub nie informuje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, a w odpowiednich przypadkach – Komisji Nadzoru Finansowego, o rozwiązaniu tej umowy,
9)
zawiera z firmą audytorską umowę o badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, na okres krótszy niż dwa lata,
10)
stosuje klauzule umowne, o których mowa w art. 66 umowa o badanie sprawozdania finansowego ust. 5a
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Art. 79. Przepis karny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...