• Art. 28. - Rady nadzorcz...
  26.05.2024

Art. 28. radiofonia i tv


Rady nadzorcze spółek publicznej telewizji i radiofonii regionalnej

1.
Rada nadzorcza spółki liczy trzech członków.
1a.
(uchylony)
1b.
(uchylony)
1c.
(uchylony)
1d.
(uchylony)
1e.
Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów
Narodowych.
1f.
Członków rady nadzorczej powołuje się spośród osób, które spełniają warunki określone w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji dla kandydatów do rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.
2.
Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
3.
Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4.
Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania.
5.
(uchylony)
6.
Zgody rady nadzorczej wymaga:
1)
nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w statucie spółki;
2)
zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników;
3)
zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 forma prawna telewizji publicznej i radiofonii publicznej ust. 1, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce;
4)
zbycie lub obciążenie nieruchomości.
7.
(uchylony)
Art. 28. Rady nadzorcze spółek publicznej telewizji i rad... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...