• Art. 36b. - Ogłoszenie o...
  29.05.2024

Ustawa o radiofonii i telewizji

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2022.0.1722 t.j. - Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Art. 36b. radiofonia i tv


Ogłoszenie o przetargu na koncesję na rozpowszechnianie programów i składanie ofert

1.
Przewodniczący Krajowej Rady ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o konieczności przeprowadzenia przetargu wśród wnioskodawców, o których mowa w art. 36a zarządzenie przetargu na udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów.
2.
W ogłoszeniu określa się również:
1)
minimalną opłatę za udzielenie koncesji – nie niższą niż określona przepisami opłata przewidziana za udzielenie koncesji;
2)
miejsce i termin składania ofert;
3)
wysokość, formę i termin wniesienia wadium;
4)
termin rozstrzygnięcia przetargu.
3.
Przetarg przeprowadza Przewodniczący Krajowej Rady.
4.
Ofertę sporządzoną w języku polskim składa się w terminie, miejscu i formie określonych stosownie do ust. 1 i 2, w zapieczętowanych kopertach.
5.
Oferta zawiera:
1)
oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2)
deklarowaną wysokość opłaty za udzielenie koncesji.
6.
Oferty złożone nie podlegają wycofaniu.
Art. 36b. Ogłoszenie o przetargu na koncesję na rozpowsze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...