• Art. 37b. - Obowiązki in...
  02.10.2023

Ustawa o radiofonii i telewizji

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.1722 t.j. - Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Art. 37b. radiofonia i tv


Obowiązki informacyjne nadawcy w zakresie danych zawartych we wniosku o koncesję

Nadawca jest obowiązany zgłaszać Przewodniczącemu Krajowej Rady wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Art. 37b. Obowiązki informacyjne nadawcy w zakresie danyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...