• Art. 39b. - Nadawca społ...
  17.04.2024

Art. 39b. radiofonia i tv


Nadawca społeczny

1.
O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić:
1)
stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych;
2)
fundacja w ramach realizacji celów statutowych;
3)
kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej.
2.
Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji.
3.
W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 10, organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę społecznego, w której stwierdza obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji.
Art. 39b. Nadawca społeczny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...