• Art. 40a. - Zezwolenie n...
  30.05.2024

Art. 40a. radiofonia i tv


Zezwolenie na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji albo nabycie prawa z udziałów lub akcji spółki przez osobę zagraniczną

1.
Nabycie lub objęcie udziałów albo akcji, bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji przez osobę zagraniczną w spółce, która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu, wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 koncesja na rozpowszechnianie programów, ust. 3, art. 35 warunki udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów, ust. 2, art. 36 kryteria udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów, ust. 2 oraz art. 38 cofnięcie koncesji,
2.
Czynność, o której mowa w ust. 1, dokonaną przez podmiot, w stosunku do którego osoba zagraniczna jest podmiotem dominującym, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, uważa się za czynność dokonaną przez podmiot dominujący.
3.
Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie uchwały Krajowej Rady.
4.
Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonane bez zezwolenia są nieważne.
5.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób zagranicznych lub spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, do osób zagranicznych, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Art. 40a. Zezwolenie na nabycie lub objęcie udziałów lub ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...