• Art. 53d. - Niezłożenie ...
  21.04.2024

Ustawa o radiofonii i telewizji

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2022.0.1722 t.j. - Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Art. 53d. radiofonia i tv


Niezłożenie sprawozdania w terminie

1.
Za niezłożenie sprawozdania w terminie przewidzianym w art. 47j roczne sprawozdania podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie ust. 3 Przewodniczący Krajowej Rady może, po bezskutecznym wystosowaniu żądania, o którym mowa w art. 10 kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady ust. 2, do złożenia sprawozdania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wydać decyzję nakładającą na osobę kierującą działalnością
podmiotu dostarczającego audiowizualne usługi medialne na żądanie karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 1 000 zł.
2.
Kara może być powtarzana po upływie 30 dni od upływu terminu na zapłatę poprzedniej kary w przypadku dalszego uchylania się od obowiązku złożenia sprawozdania przez podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie.
3.
Decyzja nakładająca karę nie może być wydana, jeżeli od terminu określonego w art. 47j roczne sprawozdania podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie ust. 3 upłynął rok.
Art. 53d. Niezłożenie sprawozdania w terminie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...