• Art. 35. rad. min. - Nadz...
  03.08.2021

Ustawa o Radzie Ministrów

Stan prawny aktualny na dzień: 03.08.2021

Dz.U.2021.0.178 t.j. - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Art. 35. rad. min.


Nadzór ministra nad urzędem centralnym

1.
Minister, do którego zakresu działania należy sprawowanie nadzoru nad określonym urzędem centralnym, przedstawia sprawy dotyczące tego urzędu na posiedzeniu Rady Ministrów.
2.
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, minister, o którym mowa w ust. 1:
1)
składa Prezesowi Rady Ministrów wniosek o nadanie urzędowi centralnemu statutu;
2)
składa Prezesowi Rady Ministrów wnioski o powołanie i odwołanie kierownika urzędu centralnego;
3)
powołuje zastępców kierownika urzędu centralnego;
4)
wykonuje w stosunku do urzędu centralnego uprawnienia określone w art. 34 zadania ministra ust. 1 pkt 3.
2a.
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
3.
Minister zapewnia współdziałanie podległych urzędów centralnych.
4.
Minister przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących działania podległych mu urzędów centralnych.
Art. 35. Nadzór ministra nad urzędem centralnym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...