• Ustawa o Radzie Ministrów
  14.08.2022

Ustawa o Radzie Ministrów

Stan prawny aktualny na dzień: 14.08.2022

Dz.U.2022.0.1188 t.j. - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rada Ministrów (Rząd) działa kolegialnie.
Porównania: 1
1.
Rada Ministrów, wykonując ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach.
2.
Rada Ministrów może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (drogą obiegową).
3.
Organizację i tryb swojej pracy Rada Ministrów określa w regulaminie.
Porównania: 1
Przepisy ustawy dotyczące ministrów stosuje się również do osób, o których mowa w art. 147 skład Rady Ministrów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...