• Art. 53. - Orzekanie w s...
  27.03.2023
Obserwuj akt

Art. 53. recykling pojazdów


Orzekanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy

1.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w art 44-46, art 48-49, art. 51 odpowiedzialność karna za nie wydanie lub nie przekazanie zaświadczenia o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, art. 52a odpowiedzialność karna za nieprzekazanie do stacji demontażu zebranych pojazdów i art. 52b odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego strzępiarkę następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423).
2.
Za wykroczenia, o których mowa w art 44-46, art 48-49, art. 51 odpowiedzialność karna za nie wydanie lub nie przekazanie zaświadczenia o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, art. 52a odpowiedzialność karna za nieprzekazanie do stacji demontażu zebranych pojazdów i art. 52b odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego strzępiarkę, odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, w zakresie wprowadzania do obrotu pojazdów wycofanych z eksploatacji, materiałów, przedmiotów wyposażenia, części takich pojazdów lub gospodarowania takimi pojazdami lub pochodzącymi z nich odpadami.
Art. 53. Orzekanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 18
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...